SılaTour 970x90
belturk-logo

Semavi din temsilcileri AB parlamentosunda

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
Semavi din temsilcileri AB parlamentosunda
AK Parti Brüksel Ofisi tarafından Avrupa Parlementosunda düzenlenen "Birbirimizin Şarkılarını Söylemeli" başlıklı sempozyum büyük ilgi gördü.

Brüksel-Şükrü Sağlam-(BelTürkHaber)AK Parti Brüksel Ofisi tarafından Avrupa Parlementosunda düzenlenen "Birbirimizin Şarkılarını Söylemeli" başlıklı sempozyum büyük ilgi gördü.

10 Aralık 2014 Çarşamba günü Saat18:00 da Avrupa Parlementosu Paul-Henri Spaak Salonunda AP milletvekili Sajjad Karim Moderatörlüğünde düzenlenen "Birbirimizin Şarkılarını Söylemeli" başlıklı Sempozyumun konuşmacıları Süryani Ortadoks Kilisesi, Ankara ve İstanbul Metropoliti Yusuf Çetin, Türkiye Museviler Hahambaşı  Ishak Haleva, Diyanet işleri dinlerarası ve kültürlerarası iletişim başkanı Prof. Dr.Hüseyin Yılmaz’dı.

Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Brüksel Temsilciliği Başkanı Zafer Sırakaya “Şu anda Dünya çapında artan şiddet ve hoşgörüsüzlük, Dünyada barış isteyen çoğunluğun bile bir arada yaşamasını zorlaştırıyor. Malasef bu vahşetin bazı kesmi din adına yapılıyor. Oysa bu vahşetin Hristiyanlık’ta, Yahudilik’te ve İslamiyet’te hiç bir yeri yoktur. Artık buna bir son vermeliyiz. Son günlerde ne yazık ki İslami terörden bahsedilmektedir. Oysa bu İslama karşı korkunç bir adaletsizliktir. 3 Büyük dinin temsilcileri kendi adlarına yapılan bu vahşetten sorumlu değildirler. Fakat bu temsilcilerin yine de bu vahşete karşı gelmek konusunda bir sorumlulukları vardır. Dini  bu şekilde kötüye kullananlara karşı bir sorumlulukları vardır. Anadolu’da Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar her zaman karşılıklı hoşgörü içerisinde yaşamışlardır. Bizler bu kültürden geliyoruz. Aramızdaki farklılıkları değil, benzerlikleri ortaya çıkartmak istiyoruz. Bu yüzden AK Parti Brüksel Ofisi olarak "Birbirimizin Şarkılarını Söylemeli" başlıklı sempozyumu düzenlemek istedik. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ederim” dedi.

Sempozyum Moderatörü AP milletvekili Sajjad Karim, Avrupa Parlementosu’nda 3 büyük din temsilcilerini ağırlamaktan duyduğu memnuyeti dile getirerek ilk sözü Süryani Ortadoks Kilisesi, Ankara ve İstanbul Metropoliti Yusuf Çetin’e verdi.

Süryani Ortadoks Kilisesi, Ankara ve İstanbul Metropoliti Yusuf Çetin  İstanbul’dan Cemaatinin selam ve sevgi ve iyi dileklerini ileterek başladığı konuşmasında”  Günümüz Dünya’sında tasvibi asla mümkün olmayan olaylara şahit olmaktayız. Terör, Şiddet, Irkçılık, Din ve mezhep savaşları bizleri derinden üzmektedir. Dünyamızdaki bu acı tabloyu tersine çevirmek, olumsuzlukları bertaraf etmek sevgiyi, hoşgörüyü, birlikte yaşamayı tesis etmek için hepimize büyük görevler düşmektedir. Bildiğiniz gibi yaşadığımız Ortadoğu’yu ateş çemberi sarmış, her taraf yangın yerine dönmüş durumda. Dua ve temennimiz bu felaketlerin bitmesi barışın bir an evvel tesis edilmesi ve yurtlarından edilen insanların evlerine dönerek huzur içinde yaşamasıdır.

Biz Süryaniler yıllarca Ortadoğu’da yaşadık, yaşıyoruz. Bölgenin tarihine , kültür ve medeniyetine büyük katkılar yaptık. Aile ve kültürel mirasımız bu topraklardadır.

Bölgede yaşanan her savaş Hristiyanların’da tükenmelerine, erimelerine sebep olmaktadır. Savaş herkes için kötü ama savaş en çok bizi ve bizim gibi korumasız durumdakileri etkiliyor,tüketiyor.

İnsanlık yüce Allah’ın yarattığı  kutsal bir Ailedir. Karşılıklı dialoglar gerçekleştiği oranda, Dünya barışına o kadar katkı sağlanmış olacaktır.İnsanlık kendisini özgürce ifade edebileceği, birlikte yaşama ortamını yaratabileceğini kanıtlamalıdır.Biz Hristiyanlar olarak; İnsanları sevmek, herkesle barış içinde yaşamakla yükümlüyüz.

Ülkemiz Türkiye’de son 12 yılda demokratikleşme alanında önemnli reformlara imza atılmıştır. Devletimizin yöneticileri ülke mensuplarının Dinine, Irkına bakmaksızın farklı kültürleri zenginlik addederek birlikte hoşgörü içerisinde yaşamaları adına bir dizi yasa düzenlemeleri yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. Farklı inaç gruplarının,farklı kültürlerin sorunlarını temsilcileri ile dialog içinde çözme konusundaki samimi gayretlerini görüyor. Ülkemiz adına mutluluk duyuyoruz. Bu Reformların bir kaçına değinmeden geçmek istemiyorum. Cemaat vakıfları ile ilgili yasal düzenlemeler yapıldı. 20 Şubat 2008 tarihinde TBMM’de kabul edilen 5737 sayılı  vakıflar Kanunu ile 72 yıldır sıkıntı içinde olan vakıflarımız rahatlatılmıştır. 13 Mayıs 2010 tarihinde yayınlanan başbakanlık genelgesinde’ Farklı inanç gruplarının ulusun ayrılmaz birer parçası oldukları, Devlet önündeki iş ve işlemlerde kendilerine güçlük çıkartılmamasını, Ruhani liderlerin protokol uygulamalarında statülerine uygun bir şekilde konumlandırılmalarını, farklı inanç gruplarına mensup vatandaşlar aleyhine yapılan kin ve düşmanlığı teşvik edici yayınlara karşı gerekli yasal işlemlerin derhal başlatılmasını istemiştir. Yine aynı yıllardır çözülemeyen vakıfların taşınmazlarına çözüm getirilmiştir.” Dedi.

Türkiye Museviler Hahambaşı  Ishak Haleva “ Birbirimizle istesekte istemesekte şu veya bu ölçüde bir ilişki içinde bulunmak durumundayız. Birlikte yaşama, birlikte var olma esasları doğrultusundan başka çıkar yolumuz yoktur. Birlikte yaşama kültürü insanoğlu’nun topyekûn ortak yararına ne kadar süratli ve geniş çaplı gerçekleştirilebilir, ortak kaygıları ne denli süratle ve ne kadar geniş çapta bitirilebilirse  o denli yararımıza olur. Birlikte yaşama kültürünün oluşturulması aşamasında kuşkusuz en önemli işlev Eğitime düşmektedir. Araştırıcı, sorgulayıcı, gözlemleyici, eleştirici, eskitilmiş değerlerin  ardından evrensel yaklaşımlı Ben ile Öteki’nin aynı cehpede olduğunu idrak eden cesur insan tipi görünen odur ki önümüzdeki birkaç yüzyıl içinde Eğitim birlikte yaşama kültürünün olmazsa olmazıdır.

Diyanet işleri dinlerarası ve kültürlerarası iletişim başkanı Prof. Dr.Hüseyin Yılmaz “ Türkiye’de bazen bir araya gelmekte zorlandığımız değerli diğer Din mensupları ile bu toplantıda buluşmaktan dolayı mutluyum. Konu başlığıda çok ilginç "Birbirimizin Şarkılarını Söylemeli”. Aslında herkes kendi şarkısını söylesin ama birbirimizin şarkısını da dinleyelim. Birbirimizin nağmelerini terennüm etmek zor olabilir ama ezgilerini anlamaya çalışalım. Günümüzde de en büyük sorun burada yaşanıyor. Birbirimizin şartlarını dinlediğimiz zaman bir çok sorunun çözüldüğünü görebiliyoruz. Müslümanları burada  temsil eden bir kimse olarak  yaşadığımız dünya’daki Dini şiddetin acaba İslâmı bir temeli varmıdır? Sorusunu burada irdelemeliyiz. Özellikle 11 Eylül  ve şu anda yaşadığımız Ortadoğu’daki bir çok terör eylemlerinin İslâmla bağlantırılmaya çalışıldığını görmekteyiz.  Her şeyden önce burada konuşmacıların anlattıkları şeyler  aslında bizim uzun tarihimizde bir arada yaşamanın çok başarılı örneklerini kendi topraklarımızda verdiğini çok somut örneklerle sunuyor. Ancak yaşadığımız bu dünyada bütün bu tarih bir kenara bırakılarak doğrudan doğruya ona atıf yapılmaksızın İslâmla Terör’ün ilişkilendirildiğini görüyoruz. Kuran-ı Kerimin doğrudan doğruya dinsel şiddete kaynaklık ettiğini hiç kimse iddia edemez; Ancak şuda bir gerçek bunu müslüman dünyasında kendi içimizde düşünmemiz gerekiyor. Kuran-ı Kerimin bazı ayetlerini dini şiddete kaynak olarak, delil olarak kullanan İslâm adına ortaya çıkan bazı kişilerin var olduğunu red edemeyiz. Bununla yüzleşmemiz gerekiyor. İşin aslı şu dinin bütünsel olarak anlaşılmamış olmasından kaynaklanıyor. Bu da Eğitimle alâkalı bir sorun. Malasef bugün bütün Müslümanları kucaklayan bir İslâmi eğitim eksikliğini yaşıyoruz.

AK Parti Brüksel Ofisi tarafından Avrupa Parlementosunda düzenlenen "Birbirimizin Şarkılarını Söylemeli" başlıklı sempozyum verilen resepsiyon ile son buldu.

Anahtar Kelimeler:
Brüksel'de kiralık Elektrikli otomobilÖnceki Haber

Brüksel'de kiralık Elektrikli otomobil

Brüksel'de Topakev Arabaşı gecesi ilgi gördüSonraki Haber

Brüksel'de Topakev Arabaşı gecesi ilgi g...

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!